Bestyrelsen

Efter mange år i bestyrelsen valgte Bent Astrup at trække sig. Stor tak til Bent for de mange år i bestyrelsen.
Nyt medlem til bestyrelsen blev Kristian Valdemar Jønsson valgt, og hjertelig velkommen til Kristian

Sport på tværs har nu konstitueret sig, og bestyrelsens sammensætning ser nu således ud.
Jonna Toft Kristensen blev valgt til ny næstformand