Priser

Når du starter i Sport på tværs, skal du have et medlemskort, de udleveres fra den 1. torsdag i september når sæsonen starter indendørs.
Så kom i god tid og få medlemskortet!

Kontingentet stiger fra September 2022 til 150,00 kr.