Beretning

Bestyrelsens beretning for 2018

Sport på tværs har igen i 2018 haft en rigtig god sæson.
Der har igen været medlemsfremgang, sidste år til generalforsamlingen havde klubben ca. 270 medlemmer, og her i dag er der ca. 285 medlemmer.
Medlemstallet til de forskellige aktiviteter ser således ud:
De aktiviteter der er i hallen hver torsdag, deltager der til gymnastikken ca. 170 – 190 medlemmer, og det må jo siges at være fantastisk flot. – Ringo her deltager der mellem 10 og 20 spillere og der spilles ofte på 2 baner. – Bowls (det nye spil) her er der kun 4 / 5 pers. –  Bob her er der ca. 4 – 8 spillere. –  Badminton her er der ca.  12 – 16 spillere. – Motionsrummet her har vi ingen fast instruktør, men vi arbejder på sagen.
Billard/Pool her er der ca. 25 – 30 deltagere i alt fordelt over mandag/tirsdag/onsdag.
Udendørs har vi jo Kroket – Krolf og Stavgang.
Kroket er der kun 4 deltagere – Krolf her er der 11 deltagere og Stavgang her er der 10 deltagere. Der er mere om aktiviteterne under aktivitetsgennemgangen til sidst i beretningen
Vi har i 2018 været rigtig meget i de lokale medier, Fjends Folkeblad, Skive Folkeblad / MPU –  Viborg Stifts Folkeblad / Viborg Nyt, det er dejligt at også de lidt større  aviser kommer rundt til de mindre byer, for at skrive om hvad der foregår her. For det meste er det de mange deltagere til gymnastikken der snakkes meget om udenfor vort område.
Den fælles motionsdag med de andre klubber foregik i 2018 i Klejtrup med 152 deltagere, og her i 2019 var der ca. 160 deltagere på Gymnastikhøjskolen.
I 2020 den 12. marts bliver det her i Stoholm Fritids- og Kulturcenter vi skal arrangere dette stævne, hvis der er nogle her der kender nogle gode underholdere / foredragsholdere vi kan bruge denne dag, vil vi gerne vide det.
Ladywalk samlede 63 deltagere herfra sidste år, og også i år bliver der mulighed for samkørsel herfra hvis der er nok der tilmelder sig. Tove Bak tager gerne imod tilmeldinger, og det foregår mandag den 27. maj 2019 og koster 140 kr + bus. – Senest tilmelding 25/4
Vi havde i bestyrelsen snakket meget om udskiftning af nogle af de gamle sorte måtter der bruges til gymnastik. Vi undersøgte priser på dem, man kan kun få de store YOGA-måtter og de koster nemt fra 250 kr. – til 2000,- kr.
Det var mange penge for måtter.
Vi søgte vi nogle fonde hjem, til måtter samt et spil Bowls, og lidt andre rekvisitter.
Vi søgte DIF/DGI – her fik vi 6000,- kr.
Vi søgte hos Sparekassen Kronjylland, og her fik vi 6500,- kr.
De nye måtter er købt hos Harald Nyborg til små 100,- pr. stk. og her kan der blive 2 stk.  af hver.
Der er stadig lidt penge i overskud som vi kan bruge til indkøb. Og i 2019 vil vi ikke søge noget hjem.
Seniorfolkemødet på SøNæs – her blev vi opfordret til at få en stand i foreningsteltet, vi blev jo kåret til den bedste stand og vandt ”3 halsedisser”.
I foreningsteltet havde vi fået en hjørneplads, og det var ikke lige den bedste placering, og i år er vi blevet lovet et større telt, så der er plads til alle.
Derudover havde vi et gymnastikhold med til opvisningen samt et Ringo-hold med. – I år bliver det tirsdag den 25. juni på SøNæs, og om vi skal deltage, ved vi ikke endnu. – Indbydelser er ikke udsendt endnu.
Viborg Kommune havde i starten af september arrangeret et ÅBENT HUS hvor vi med deltagelse af alle de andre foreninger i det gamle Fjends havde gang i samtlige de aktiviteter som klubberne råder over. Det skulle være således at alle interesserede kunne komme og prøve de aktiviteter de havde lyst til.
Ideen var fra Viborg Kommune at få nogle flere ud til lidt socialt samvær og til at dyrke lidt motion, og at alle aldersgrupper var velkommen til at komme og prøve de aktiviteter vi havde planlagt – Denne dag blev lidt af en skuffelse, ud over mange af jer der normalt deltager, kom der ikke mange nye.
Det blev senere på dagen besluttet på et evalueringsmøde måske at prøve igen i år, dog skulle vi lidt senere hen på året, måske midt i oktober, og at man skulle invitere alle andre klubber i kommunen til at komme og prøve at deltage.
Vore gå-ture var igen sidste år en succes, og vi var i snit ca. 40 pers. med på disse ture. Der er fundet turledere til alle ture i år, og første tur er den 2. maj.
Årets julefrokost – igen en rigtig god dag, med masser af glade ansigter, det er jo en tradition som vi vil holde fast i. – i år bliver det torsdag den 12. december.
Her skal også nævnes turen til Polen med wellnes i lange baner, både udvendig og indvendig, så det bliver måske en gentagelse til januar.
Halfest med Kandis, en rigtig god fest med mange  danseglade mennesker, og fra Sport på tværs havde vi 2 lange borde med 86 deltagere, det var rigtig flot.
Det bestyrelsen er rigtig glade for, er modtagelsen af det nye klippekort system. Vi håber at alle synes det er et godt system, man kan jo købe alle de kort man behøver samt at ikke brugte kort kan bruges igen til næste sæson.
Det er jo kun første gang, når vi starter inde-sæsonen at der vil blive kø når medlemskortet skal fornyes..
Til  vore kaffetorsdage, her kan man blot smide en 20’er i kassen sammen med klippekortet, så behøver man ikke at gå hen for at betale.
Der vil altid sidde mindst 1 pers. fra bestyrelsen ved kassen, så man kan godt betale der.

Det var så selve bestyrelsens beretning, så går vi over til de forskellige  aktiviteter.
Bob – her spilles der på 2 borde, her er der også plads til flere. Vi råder over 10-12 borde.
Badminton – normalt spilles der på 4 baner i den nye hal, så der er 1 bane ledig til 4 pers.
Bowls – har du ikke prøvet det, skulle du komme ned og prøve det lige efter gymnastikken. Bowls bliver mere og mere populær, og i hele vestjylland spilles der rigtig mange steder. Der arrangeres stævner rundt omkring i det ganske land og hallerne er helt fyldt med spillere – der kan spilles både med 1 – 2 – 3 og 4 spillere på hvert hold, men det mest almindelige er 3 spillere på hvert hold. Kom ned og prøv det – det er faktisk spændende.
Motionsrum – Hallen har ingen instruktører, så bestyrelsen arbejder på en mulig løsning. Men er der nogle her der har mod på at få et kursus i at bruge maskinerne i kælderen, så betaler Sport på tværs gerne for et kursus på betingelse af at vi må bruge jer 1-2 gange i måneden eller efter aftale
Så er der Sunds sagen med en efterlønner, hvor A-kassen ville trække i efterløn da hun var frivillig ulønnet instruktør,  hun var igennem 2 retssager (hun tabte i byretten, men vandt i landsretten) samt en lovændring fra folketinget og en masse medieopmærksomhed. Hun vandt  retten til at være frivillig ulønnet instruktør, uden at blive trukket i efterløn.
Ringo – her spilles der hver torsdag på 1 eller 2 baner, samt vi deltager i 4 stævner rundt omkring.
Gymnastik – igen en fantastisk sæson, hvor vi rigtig mange gange har været mellem 180 – 190 deltagere.
En kæmpe tak til Sinna for alt det dejlige gymnastik du kommer med.
Vi håber at du vil være med hos Sport på tværs i mange år fremover.
Også en tak til Jytte der har afløst hvis Sinna er fraværende.
Power Walking – der kan være mange flere med på de gåture der er hver mandag kl. 14.00 til ca. 15.00. mødested er Kornblomsten. Vi går ikke hurtigere end at der også er luft at snakke undervejs.
Krolf – Der spilles på banen neden for vandre-hjemmet, der er masser af plads til endnu flere spillere. Så trænger du til lidt frisk luft samt samvær med andre, spilles der hver onsdag kl. 13.30.
Kroket – Kroket spilles som makkerspil, med 4 spillere på banen (20 x 30 meter) Der spilles på banerne omkring stadion hver onsdag kl. 13.00 (eller efter aftale). Her er der også mulighed for flere spillere, så mød op hvis du kunne tænke dig et spil Kroket og godt samvær med andre.
 Billard/Pool – Sport på tværs har selv 4 borde der er placeret i den midterste fløj nederst på vandrehjemmet. Her spilles der hver mandag kl. 13.00 – tirsdag kl. 9.00 samt onsdag kl. 15.00 – så kan du ikke spille den ene dag så er der stadig 2 andre dage. – der er også nogle der spiller torsdag efter gymnastikken. Her kan du bare møde op og se om det er noget for dig.
Stavgang – Her går Jytte Bisgaard samt 8 – 10 andre personer hver mandag formiddag kl. 09.30. – Stavgang er en virkelig god motionsform, hvor du får rørt de fleste af kroppens muskler, samt du forøger dit kredsløb væsentlig. Du behøver ikke selv at have stave med, klubben råder over stave du kan låne. Også her er der plads til mange flere der kunne tænke sig en frisk tur. Så mød bare op mandag formiddag kl. 9.30.
Rejser – Vi arrangerer jo hvert år en 1-dags tur en 3-4 dages tur samt en sommerferie tur sydover.
I 2018 var der en tur med VLTJ – samt Det Holstenske Schweiz, sommerferie turen gik til Rhodos.
1 dags turen går jo til Horsens Statsfængsel – Alrø med de store tarteletter samt Bindeballe Gl. Købmandsgård, denne tur var meget hurtigt udsolgt og der er 8 på venteliste. – Bemærk du skal sørge for at få betalt denne tur til Sport på tværs INDEN den 25. april – Hvis du allerede nu ved at du ikke kommer med, så få meldt afbud. – (54 pers.).
4 dages turen til de danske sydhavsøer, her er der tilmeldt p.t. 47 personer. Hvis du ved at du ikke kan komme med så få meldt afbud i god tid. Jeg har fået navn/adresse/tlf.-nr.  samt mail på mange af jer, men tjek lige at det er helt rigtigt. – Her får du en regning fra Sørens Rejser hvor betalingsfristen står.
Cypern – her er der 20 personer, måske 22 pers der skal afsted på denne dejlige rejse – har du fortrudt at du ikke kommer med, så kontakt lige Else Østergaard – det kan være at der er en mulighed – Vi bliver afhentet i Stoholm og bliver afleveret i Stoholm når vi kommer hjem. I rejsen er der 3 udflugter samt All inklusiv med. – Det bliver en oplevelse.

Bestyrelsen gerne vide om rejser er noget vi skal blive ved med at arrangerer, samt vi vil gerne have forslag til hvor turene skal går hen??
Vi kunne jo også godt tænke om der ikke var nogle stykker der kunne hjælpe med at arrangerer disse ture. Det kunne være 1 fra bestyrelsen samt 2 medlemmer der kunne hjælpe.
Men kom med indput til vore rejser – vi vil gerne høre jeres mening!!
Foredrag / Kultur: – Syng med – Søren Vester – S.P. Moulding – Julekoncert samt fortællinger om frihedskæmpere fra krigen.
8. april, her skulle GUF jo have været her, men der kommer Joan E. Laurbjerg og Steen Don fra Skive Folkeblad og fortæller om denne person. Det foregår i den gamle rådhussal kl. 19.00
Til slut en lille bøn herfra: Facebook
Alle henvendelser der vedgår foreningen, skal jo helst besvares, mange af de svar findes allerede på hjemmesiden.
Der kan blive stillet spørgsmål på facebook,  de skal jo besvares, og mange er også gode til at svare, blot man gør det i en god tone.
 Direkte spørgsmål til bestyrelsen skal gerne gå den rigtige vej, nemlig ved at sende en mail til bestyrelsen og brug ikke facebook til det!!!
En stor tak skal her lyde til alle de kontaktpersoner vi har til de forskellige aktiviteter
Bestyrelsen vil gerne høre ris og ros, og om der er noget vi kan lave anderledes, eller til de aktiviteter vi har – hold jer ikke tilbage og  kom frem med det i mener !!