Beretning

Beretning til generalforsamlingen den 31. marts 2022

Det er nu et halvt år siden jeg stod her sidst, nøjagtig den 30. september 21, og  skylden var coronaen. – lad os håbe at det snart er slut med den.

Medlemstallet for hele Sport på tværs ligger på 230, det er en tilbagegang på ca. 65, og til gymnastikken ligger vi på de ca. 90 – 100, også her er der en tilbagegang på omkring de 75.

Der har været snak om at vi skulle lave regnskabsåret om, så det var fra September og til September så vi fulgte aktivitetsåret. Vi har i bestyrelsen snakket om det og vi blev enige om at fortsætte med at følge året 1. jan – til 31. dec. Og så fastholde vores generalforsamling i slutningen af marts måned som det står i vedtægterne.

Vi er kommet godt i gang med gymnastikken, men mange af de andre aktiviteter en næsten gået i stå. Kroket er helt stoppet, og der var kun 4 spillere tilbage, og når vi tænker tilbage for mange år siden var der rigtig mange spillere. Det gælder også for bob og  bowls og her er det 2 fra bestyrelsen der spiller.

Vi håber at alle medlemmer vil være med til at bakke op om vore aktiviteter når vi starter igen til september, det vil være en skam for de få der gerne vil spille, hvis vi skal til at stoppe flere af vore dejlige aktiviteter. – Vi skal ved fælles hjælp prøve at få flere brugere med, det er ikke kun bestyrelsen, men alle medlemmer der skal hjælpe med det.

DGI havde her i efteråret fået en del penge, og de blev brugt for at tilgodese de medlemsforeninger der deltager i et møde på Idrætshøjskolen. Sport på tværs fik billetter til et foredrag med flyveren Dieter Betz, dog var vi ikke mange herfra. Samtidig havde vi fået en del teaterbilletter, og her så vi Peter Schrøder og Kurt Ravn i stykket ”2 på tur”.

Derudover havde vi fået en del billetter til en rigtig god fest i Tinghallen i Viborg. Alle medlemmer havde fået tilbuddet om billetter.

Vores julefrokost blev igen i 2021 aflyst p.g.a. corona, Nu trænger vi til at få en rigtig god julefrokost, så vi håber på det kan ske til december.

Billard /pool er en af de aktiviteter der kører rigtig godt her er der ca. 35 der spiller. Vi har længe søgt om midler til et nyt bord, og her kom der 5000 kr. fra Lions Fjends, det var en kærkommen gave og mange tak for det. Bordet er stillet op og vi spiller meget på det samt på de andre borde vi har. Vi har fået hallen til at lægge nyt gulv på i lokalet og de er blevet malet og gardinerne vasket. Nu har vi et rigtig dejligt lokale.

Vi har haft åbent hus den 24. marts kl. 19.00. Det var tanken at vi ville starte spillet om aftenen, så flere har mulighed for at spille. Vi mødte 4 op for at hjælpe de der mødte op. – Der kom ikke nogen – så vi tog et spil og gik hjem – skuffede!!
Hvad skal der til for at få folk til at møde op sådan en aften??

Vi er blevet bedt om at lave en stand til Seniorfolkemødet i juni på Sønæs –
Vi har takket pænt nej tak, sidste gang vi havde en stand, var det udelukkende vore egne medlemmer der kom og besøgte os, tanken var at vi skulle få nogle nye medlemmer – igen meget arbejde og ingen nye. – Vi er også blevet spurgt om vil stille med et ringo-hold og et gymnastik-hold – vi ser lige tiden an.

Fælles motionstræf
Sport på tværs skulle arrangerer det i år. En enkelt klub kan vi ikke få fat på, Bjerregrav – Der var afbud fra ”Bevæg dig – bevar dig” fra Viborg, igen corona, derudover kom der følgende: Krop og Kultur 20 pers. – Vammen 14 pers. – Klejtrup 5 pers. og endelig 79 fra Sport på tværs.
En klub mente at vi skulle prøve noget helt andet end bare gå på gulvet hver klub og vise noget i ca. 15 min. Vi blev så enige om at prøve noget helt andet, vi havde balloner, Sinna havde været på dansekursus, samt noget gymnastik.
Vi tog alle på gulvet samtidig, og der var stor ros for den måde vi havde lavet det på. Der var god mad fra hallen, og så kom journalist Ole Tang og fortalte om de mange sjove personer han har mødt ude i Holmsland. – En rigtig fin dag.

Rejser – Haderslev Turen – 1 plads ledig – (tilm. Senest 5. juni)
Der er stadig 20 ledige pladser på turen til Jammerbugten – også en 1-dags tur (Sen. 5. juli)
3 dags turen – her er der også en del ledige pladser.
De 2  – 1-dags ture skal betales til Tove Bak så sørg for at de bliver betalt enten på mobilpay, eller bankoverførsel med angivelsen af hvilken tur det er.

3 dages turen her skal jeg have alle oplysninger fra jer, navn på alle deltagere – tlf.-nr. / mail
samt adresse – (senest 20. juni) Her kommer opkrævningen fra Sørens Rejser

Vi havde en stand på messen her i hallen den 20. marts – der var rigtig mange mennesker, og vi havde også mange forbi vores stand.
Vores lille konkurrence ”gæt gennemsnitsalderen på de 5 bestyrelsesmedlemmer i SPT, der kom mange rigtige gode bud, men kun 4 rigtige og her trak vi lod og det blev Jytte Bisgaard der vandt – gennemsnitsalderen var 72 år.

Den 11. april starter Krolf udendørs på banen neden for Vandrehjemmet, det er måske noget for dig at prøve dette spil, der vil være personer til vise spillet.
så mød bare op og få et spil.

Gå-turene starter den 4. maj, og bemærk de første 2 gange er onsdage, så de falder ikke sammen med Sinnas gymnastik om torsdagen.

De 2 onsdage her er et forslag – skal der laves 2 ture, en tur for de der vil gå i et frisk tempo på ca. 4-6 km – og en tur for de der gerne vil gå i et roligt tempo på 2-3 km.

Vi mangler steder – har du forslag til hvor vi kan gå, så lad os det vide og fortæl lidt om den.